Algemene kennis en vaardigheden

- Software / solution architectuur, Lead development, Development, Coachen ontwikkelaars
- Opstellen architectuur waaronder Ist-Soll en roadmap, kennis van architectuur principes / kwaliteitsaspecten van systemen
- Software processen Agile scrum, RUP, SDM, waterval, fixed price inclusief maken van detail schattingen
- Presentaties en workshops maken en geven voor verschillende doelgroepen (directie, ondersteunende afdelingen, scrum teams, mede ontwikkelaars, etc)
- Technisch ontwerp, PBI's, Functioneel ontwerp / Technisch Ontwerp (Use cases)
- Organisatie van verbeterplannen en kwaliteitsverbeteringen
- Ervaring met voor software ontwikkeling relevante patterns en anti patterns zowel procesmatig als voor ontwerp en architectuur
- Ontwerp en principes als SOLID, IoC, DI, UML (4+1), OOA / OOD, SOA, ERD, ORM, SQL
- Testen en test ondersteuning zoals unit testen, integratie testen, load en performance testen
- Algemene kennis van milieu- en natuurwetenschappelijke onderwerpen waaronder geologie, fysiologie, chemie, evolutie en milieuproblematiek
- Verzekeringen, Landbouw / Agrarische sector, Telecommuncatie, Uitgeverijen, Farmaceutische industrie
- Algemene kennis van (IT gerelateerde) beheersmatige processen

Tools, technieken, componenten

- Ontwikkeltalen: C# / C / C++ / Visual Basic(.Net) / Javascript
- Web applicaties / Web services (WCF / ASMX / HTML / ASP / ASP.NET / Isapi)
- SQL / SQL Server (6.5 - 2008) / SSIS
- XML / XSD / XPath / Bericht ontwerp / BizTalk
- HTTP / SIP / VOIP / H323 (RTP/RTCP)
- Tooling: Typemock / Codesmith / Enterprise Architect / TFS / Sourcesafe / Visual Studio / Resharper

Opleidingen, trainingen, zelfstudie

2019 - 2014

- DotNed Saturday
- Event Driven Ontwerp - (Event Processing in Action, Opher Etzion & Peter Niblett, zelfstudie)
- MongoDB - (MongoDB Applied Design Patterns, Rick Copeland, zelfstudie)
- DotNet Core, MongoDB (NoSql), Blazor (zelfstudie)
- SDD Conferentie 4 dagen (14 t/m 17 mei Londen).
    - Microservices workshop (1 dag)
    - DotNet Core, C# 8.0, Immutability, Intelligent Apps with Azure Cognitive Services, SOLID Architecture, ASP.NET Core 2.0 Security, Prioritising Technical Debt etc.
- Domain Driven Design, Razor pages, nServicebus, Azure etc. (Verschillende avondbijeenkomsten van www.freece.nl)
- CQRS & Event sourcing (Avondsessie Dotned zuid)
- Natuur- en milieuwetenschappen, Afstudeerproject Open Universiteit:
    Alberts, J., Bakker, P., & De Waard, C. (2017). Duurzame warmte en koudevoorziening gebouwde omgeving in opdracht van Mijnwater B.V., Heerlen, NL.
- Introductie OAuth2 (Gettings Started with OAuth 2.0, Ryan Boyd, zelfstudie)
- Natuur- en milieuwetenschappen (Open Universiteit)
- AngularJS (AngularJS Up & Running, Shyam Seshadri & Brad Green, zelfstudie)
- MSBuild (Inside the Microsoft Build Engine, Using MSBuild and Team Foundation Build, Sayed Ibrahim Hashimi & William Batholomew, zelfstudie)

Voor 2014

2014 - Microsoft Techdays
2013 - Zelfstudie Windows Presentation Foundation
2012 - Propedeuse Bsc Milieu- en Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit
2007 - Cursus Microsoft BizTalk 2006 R2 Deep Dive
2007 - Cursus Didactische vaardigheden
2007 - Masterclass Enterprise Integration & Service Oriented Architecture (SOA)
2005 - Microsoft Professional Developer Conference 2005 (PDC 2005)
2004 - Microsoft Certified Solution Developer Certificering (MCSD - C# / SQL)
1999 - Zelfstudie MFC / C++
1998 - Training Visual Basic
1998 - Training UML (OOA/OOD)
1998 - Microsoft Certified Systems Engineer Certificering (MCSE - Windows NT 4.0)
1998 - Cursus Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies
1998 - Cursus System Administration for Microsoft SQL Server 6.5
1997 - Cursus ITIL Essentials
1997 - Cursus Klantgericht presenteren/Klachtenbehandeling
1996 - Introductietraject Pink Elephant