Algemene kennis en vaardigheden

- Software / solution architectuur, Lead development, Development, Coachen ontwikkelaars en teams
- Opstellen, uitdragen en uitleggen van architectuur waaronder Ist-Soll, technische roadmaps, business cases, architectuur principes en kwaliteitsaspecten
- DDD, Event Driven Architectuur, Autonome componenten (microservices), CQRS, Hexagonale componenten, etc
- Software processen Agile, Scrum, RUP, SDM, waterval, fixed price inclusief maken van detail schattingen
- Presentaties en workshops maken en geven voor verschillende doelgroepen (directie, ondersteunende afdelingen, scrum teams, mede ontwikkelaars, etc)
- Technisch ontwerp, Voorbereiden en begeleiden refinements in Scrum, Opstellen van PBI's, Functioneel ontwerp (Use cases, User stories)
- Organisatie van verbeterplannen en kwaliteitsverbeteringen
- Ervaring met voor software ontwikkeling relevante patterns en anti patterns zowel procesmatig als voor ontwerp en architectuur
- Ontwerp en principes als SOLID, IoC, DI, UML (4+1), OOA / OOD, SOA, ERD, ORM, SQL
- Testen en test ondersteuning zoals unit testen, integratie testen, load en performance testen
- Algemene kennis van milieu- en natuurwetenschappelijke onderwerpen waaronder geologie, fysiologie, chemie, evolutie en milieuproblematiek
- Verzekeringen, Landbouw / Agrarische sector, Telecommuncatie, Uitgeverijen, Farmaceutische industrie
- Algemene kennis van (IT gerelateerde) beheersmatige processen

Tools, technieken, componenten

- Ontwikkeltalen: DotNet (Core), C#, Powershell, SQL, HTML, CSS, Javascript, Typescript, Angular, (Ouder: C, C++, Visual Basic & VB.Net)
- Azure: Service Bus, Application Insights, API Management, ARM Templates, Azure CLI, AKS, AppConfiguration, Keyvault, Web App
- Web applicaties: Web services, Web Applicaties, HTML, CSS, ASP.NET, Angular & AngularJS, Web APIs, WCF & SOAP
- MongoDB / SQL / SQL Server / SSIS, Azure Blob & Table storage
- Json / Yaml / XML / XSD / XPath
- TCP/IP, HTTP, SIP, VOIP, H323 (RTP/RTCP)
- Tooling & Components: Visual Studio, Visual Studio Code, Entity Framework, Typemock, Moq, Codesmith, Enterprise Architect, TFS / Azure DevOps / VSO, Resharper, etc

Opleidingen, trainingen, zelfstudie

2020 - 2014

- Om Azure en Angular kennis toe te passen heb ik een zelfstudie project opgezet met gebruik van: Dotnet core/C#, Angular 9, Identity server, Azure Kubernetes Services, Azure Managed (POD) Identities, Azure AppConfiguration (‘Zero Configuration’ opzet), Azure Table Storage, Azure CLI, Azure ARM Templates, Visual Studio Online, Azure Search, Azure Container Registry
- Azure for Architects (Ritesh Modi)
- ASP.NET Core 3 and Angular 9 (Valerio De Sanctis)
- Training: Architecture with Agility (Kevlin Henney) – driedaagse training met als onderwerp de relatie tussen software architectuur en agile software development
- DotNed Saturday
- Event Driven Ontwerp - (Event Processing in Action, Opher Etzion & Peter Niblett, zelfstudie)
- MongoDB - (MongoDB Applied Design Patterns, Rick Copeland, zelfstudie)
- DotNet Core, MongoDB (NoSql), Blazor (zelfstudie)
- SDD Conferentie 4 dagen (14 t/m 17 mei Londen).
- Microservices workshop (1 dag)
- DotNet Core, C# 8.0, Immutability, Intelligent Apps with Azure Cognitive Services, SOLID Architecture, ASP.NET Core 2.0 Security, Prioritising Technical Debt etc.
- Domain Driven Design, Razor pages, nServicebus, Azure etc. (Verschillende avondbijeenkomsten van www.freece.nl )
- CQRS & Event sourcing (Avondsessie Dotned zuid)
- Natuur- en milieuwetenschappen, Afstudeerproject Open Universiteit:
Alberts, J., Bakker, P., & De Waard, C. (2017). Duurzame warmte en koudevoorziening gebouwde omgeving in opdracht van Mijnwater B.V., Heerlen, NL.
- Introductie OAuth2 (Gettings Started with OAuth 2.0, Ryan Boyd, zelfstudie)
- Natuur- en milieuwetenschappen (Open Universiteit)
- AngularJS (AngularJS Up & Running, Shyam Seshadri & Brad Green, zelfstudie)
- MSBuild (Inside the Microsoft Build Engine, Using MSBuild and Team Foundation Build, Sayed Ibrahim Hashimi & William Batholomew, zelfstudie)

Voor 2014

2014 - Microsoft Techdays
2013 - Zelfstudie Windows Presentation Foundation
2012 - Propedeuse Bsc Milieu- en Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit
2007 - Cursus Microsoft BizTalk 2006 R2 Deep Dive
2007 - Cursus Didactische vaardigheden
2007 - Masterclass Enterprise Integration & Service Oriented Architecture (SOA)
2005 - Microsoft Professional Developer Conference 2005 (PDC 2005)
2004 - Microsoft Certified Solution Developer Certificering (MCSD - C# / SQL)
1999 - Zelfstudie MFC / C++
1998 - Training Visual Basic
1998 - Training UML (OOA/OOD)
1998 - Microsoft Certified Systems Engineer Certificering (MCSE - Windows NT 4.0)
1998 - Cursus Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies
1998 - Cursus System Administration for Microsoft SQL Server 6.5
1997 - Cursus ITIL Essentials
1997 - Cursus Klantgericht presenteren/Klachtenbehandeling
1996 - Introductietraject Pink Elephant