Software Engineering en Consultancy services

Welkom!

Mijn naam is John Alberts, Freelance Software Engineer en eigenaar van John Alberts ICT. Vanaf 1998 heb ik ervaring opgedaan in software engineering. In deze periode heb ik rollen vervuld als software architect, lead developer, software ontwikkelaar, functioneel ontwerper en informatie analist. In deze rollen heb ik conceptuele en technologische ervaring opgedaan. Onder conceptuele ervaring versta ik kennis van en ervaring met verschillende kwaliteitsaspecten van systemen, architectuur stijlen zoals SOA en Microservices, technische ontwerpen, patterns en anti patterns op verschillende niveaus. Op technisch vlak is dit onder meer ASP.NET (core), DotNet (core), C#, Visual Basic, C++, HTML, CSS, Javascript, XAML/WPF etc. Een vollediger overzicht is te vinden onder ervaring . Mijn werkzaamheden worden gekenmerkt door een aantal persoonlijke eigenschappen zoals:

- Kwaliteitsgedreven. Mijn persoonlijke motto: "Je doet het goed, of je doet het niet".

- No nonsense. Geen wolkenridders, onzinnige vergaderingen of verouderde dogma's.

- Respectvol. Het is belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan voor een prettige werksfeer.

- Bewust. Bewust zijn van waar je mee bezig bent, voor wie en in welke context.